• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (26.01.18)

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej dnia 26/01/2018 r zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Uczniowie:

Rejestracja nauki ucznia (indywidualnie i grupowo)
Modyfikacja i usuwanie nauki ucznia (indywidualnie)
Rejestracja nauki wychowanka (indywidualnie i grupowo)
Modyfikacja i usuwanie nauki wychowanka (indywidualnie)
Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku szkolnego
Rejestracja, modyfikacja i usuwanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Przypisanie do oddziału podstawowego (indywidualnie i grupowo)
Modyfikacja i usunięcie przypisania do oddziału podstawowego (indywidualnie)
Przypisanie do oddziału dodatkowego wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno-wychowawczego (indywidualnie)
Dodanie etykiet informacyjnych na liście uczniów
Dodanie nowych filtrów na liście uczniów
Obecnie nie jest dostępne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych w szkołach policealnych i szkołach artystycznych bez pionu artystycznego. Funkcja ta będzie udostępniona w jednej z najbliższych aktualizacji.

Oddziały:

Rejestracja, modyfikacja i usuwanie oddziałów dodatkowych – wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacyjno-wychowawczych
Z poważaniem,

Zespół SIO