Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej 27.03.18

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Oddziały dodatkowe:

 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych IPET
 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Grup języka mniejszości narodowej
 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych Oddział przygotowawczy

Uczniowie:

 • Indywidualne i grupowe przypisanie do oddziału podstawowego w oddziałach szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego
 • Przypisanie do oddziałów gimnazjalnych lub klasy VII szkoły podstawowej w przypadku wznowienia nauki ucznia
 • Możliwość wstawienia przedłużonego okresu nauki w szkołach niepublicznych dla dzieci i młodzieży
 • Przypisanie, modyfikacja, usunięcie przypisania do oddziału dodatkowego IPET
 • Przypisanie, modyfikacja, usunięcie przypisania do oddziału dodatkowego Kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • Przypisanie, modyfikacja, usunięcie przypisania do oddziału dodatkowego Grup języka mniejszości narodowej
 • Przypisanie, modyfikacja, usunięcie przypisania do oddziału dodatkowego Oddział przygotowawczy
 • Możliwość grupowego przypisania uczniów do oddziałów dodatkowych

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usuwanie danych o działalności internatu/bursy