Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – 29.10.2018 r

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

Nauczyciele:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie oceny nauczyciela

Uczniowie:

  • Dodanie etykiety i filtra „zakończył naukę”
  • Przypisanie uczniów do kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli
  • Możliwość ukończenia szkoły na poziomie II sem. w szkołach podstawowych dla dorosłych
  • W szkołach policealnych dla uczniów przypisanych do dwóch oddziałów możliwość wykazania form praktycznej nauki zawodu w każdym z oddziałów
  • Umożliwienie przypisania wychowanków do oddziałów przedszkolnych po przekształceniu punktu przedszkolnego lub placówki wychowania przedszkolnego w przedszkole

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej