• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

NOWATOR s.c. Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych powstał w wyniku poszerzenia profilu działalności firmy NOWATOR Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, działającej na terenie całego kraju od maja 1997 roku.

Doświadczenie, które zostało zebrane w dotychczasowej działalności Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego pozwoliło na stworzenie szerszego spectrum usług. Specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników jednostek oświatowych i pomocy społecznej a także w wydawaniu publikacji fachowych. Profil naszej działalności koncentruje się przede wszystkim na obszarach związanych z obsługą nowego Systemu Informacji Oświatowej oraz na realizacji projektów związanych z cyberbezpieczeństwem. Oferujemy zdalne rozwiązywanie większości problemów z oprogramowaniem, a zwłaszcza z aplikacją „SIO”, poprzez software typu „zdalny pulpit”.

Tematyka naszej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem sieciowym, zarządzaniem jednostkami i kadrami, gospodarką finansową, zamówieniami publicznymi, administrowaniem ZFŚS, organizacją żywienia zbiorowego HACCP oraz problematyką związaną z BHP. Prowadzimy również działalność w zakresie stałego nadzoru nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym w jednostkach oświatowych i administracyjnych. Naszą działalność uzupełnia szeroko zakrojone doradztwo (w znacznej części nieodpłatne dla naszych klientów), obejmujące wszystkie realizowane obszary tematyczne.

KONTAKT

NOWATOR s.c.
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
ul. Kozielska 52
44-100 Gliwice

tel./fax (32) 331 48 08

e-mail: nowator@nowator.edu.pl

OFERTA:

 • Specjalistyczne  kursy i szkolenia
 • Wydawanie branżowych publikacji
 • Konsulting i rozwiązywanie problemów z obsługą nowego Systemu Informacji Oświatowej
 • Opracowywanie dokumentacji:
  1. – polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
   – przetwarzania danych osobowych
   – kancelaryjnej
   – kontroli zarządczej
 • Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Doradztwo i konsulting w zakresie realizowanych przez nas obszarów
 • Usługi projektowe z zakresu architektury i urbanistyki.
 •  


  Możliwy jest także kontakt telefoniczny, faksowy lub przy pomocy Państwa ulubionego programu pocztowego: