• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i metodyki zarządzania ryzykiem w powiązaniu z samooceną i monitorowaniem systemu kontroli zarządczej. Zajęcia prowadzone są pod kątem praktycznym z wykorzystaniem gotowych rozwiązań, przydatnych w dokumentowaniu procesu zarządzania ryzykiem, samooceny i monitorowania. Bogate materiały szkoleniowe, jakie otrzymają uczestnicy szkolenia, pozwolą na praktyczną i efektywną realizację kontroli zarządczej, również w małych jednostkach, takich jak małe szkoły, przedszkola i inne

Monitorowanie systemu

 1. Polityka zarządzania ryzykiem.
 2. Definiowanie celów i zasad jednostki oraz przewidywanie zagrożeń (ryzyk).
 3. Identyfikowanie ryzyka; rejestr ryzyka i jego aktualizacja.
 4. Analiza ryzyka i przyjęcie optymalnego postępowania wobec poszczególnych ryzyk.
 5. Okresowa analiza skuteczności zarządzania ryzykiem.
 6. Przykładowa dokumentacja zarządzania ryzykiem – wzory, przykłady i gotowe rozwiązania.
 7. Dokonywanie samooceny na bazie wytycznych określanych przez Ministra Finansów – drogą ankiet do samooceny bądź analizy wytycznych M.F. dokonanych przez kierownictwo jednostki.
 8. Praktyczne monitorowanie systemu kontroli zarządczej (przykłady).
 9. Regulamin kontroli zarządczej:
  • zarządzenie kierownika jednostki
  • część podstawowa
  • praktyczne monitorowanie systemu.
 10. Przykładowe prowadzenie zapisów w poszczególnych załącznikach regulaminu.
 11. Całość dokumentacji systemu:
  • zakres
  • bieżące prowadzenie
  • weryfikacja
 12. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.