• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność z zakresu szkoleń kadry kierowniczej placówek oświatowych, organów zarządzających oświatą oraz pracowników administracji samorządowej.

Dla osób chcących przeszkolić się indywidualnie, proponujemy Szkolenia Internetowe.

Poniżej prezentujemy zestawienie szkoleń, które znajdują się w naszej ofercie. Dla zainteresowanych placówek możemy zrealizować je na zamówienie (grupy powyżej 15 osób), na terenie najbardziej odpowiednim dla naszych klientów. Istnieje również możliwość modyfikacji tematyki i dopasowania jej do potrzeb placówki (placówek). Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie firmy pod tel/faks (32) 331-48-08, lub wysyłając zapytanie na nowator@nowator.edu.pl.

Zapraszamy do korzystania z usług naszego centrum.

 

Szkolenia dla administracji


Nowości szkoleniowe:

Pozostałe szkolenia


Kontrola zarządcza, finanse i majątek jednostki
Sprawy kancelaryjne i archiwizacja
Zbiorowe żywienie, HACCP
Problemy kadrowe w oświacie

Szkolenia dla rad pedagogicznych


 • Planowanie pracy wychowawczej.
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela.
 • Stop agresji.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • Przemoc domowa wobec ucznia – symptomy i sposoby interwencji dostępne nauczycielowi.
 • Komunikacja interpersonalna w szkole
 • Stres w pracy nauczyciela
 • Eliminowanie zagrożeń współczesnej szkoły, w tym:
 • Emisja głosu
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Kodeks cywilny
 • Karta Nauczyciela
 • Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych w szkolnictwie
 • Udział w działalności gospodarczej jednostki
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania
 • Ochrona danych w praktyce szkolnej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty

Szkolenia kompetencji miękkich


Poniżej przedstawiamy programy szkoleń miękkich realizowanych przez nasz ośrodek:

1. Rozwiązanie sytuacji trudnych i konfliktowych.

Tematyka:

 • Diagnoza sytuacji konfliktowej
 • Przebieg konfliktu
 • Negocjacje jako sposób uzyskania porozumienia
  • rodzaje, style, fazy
 • Pozytywne skutki konfliktu

Szkolenie prowadzi metodą warsztatową MONIKA GŁOWACKA – specjalistka w zakresie zarządzania, dorada zawodowy z wieloletnim doświadczeniem na specjalistycznych stanowiskach. Długoletni trener i szkoleniowiec w dziedzinie relacji interpersonalnych.

2. Redagowanie i formatowanie pism.

Tematyka:

 • Struktura pisma urzędowego wg Polskiej Normy
 • Rodzaje i charakterystyka pism w praktyce oświatowej
 • Zasady savoir vivre w korespondencji
 • Netykieta

Szkolenie prowadzi metodą warsztatową MONIKA GŁOWACKA – specjalistka w zakresie zarządzania, dorada zawodowy z wieloletnim doświadczeniem na specjalistycznych stanowiskach. Długoletni trener i szkoleniowiec w dziedzinie relacji interpersonalnych.

Terminy i miejsce SZKOLEŃ do uzgodnienia. Osoby bądź placówki zainteresowane zorganizowaniem szkolenia bądź warsztatów prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem.

Szkolenia internetowe


Aktualnie uruchomiliśmy następujące szkolenia internetowe, tematyka poniższych szkoleń pokrywa się z tematyką szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny. Z tematyką szkoleń można zapoznać się po kliknięciu w temat szkolenia:

Szkolenia prowadzone są w trzech modułach:

 • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (przepisy i zasady), 
 • OPRACOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 • PROCEDURY, INSTRUKCJE, WZORY

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA KAŻDEGO ZE SZKOLEŃ – 2 – 4 tygodnie.

 • Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową bogate materiały szkoleniowe, w tym opracowane tematycznie przepisy prawne, obowiązujące procedury, instrukcje i regulaminy.
 • Realizacja kolejnych modułów następuje po potwierdzeniu przyswojenia poprzednich materiałów odrębnie przez każdego uczestnika.
 • Udział w szkoleniach jest potwierdzany stosownym zaświadczeniem.
 • Cena jednego szkolenia – 150 zł netto (w przypadku udziału w większej liczbie szkoleń, przewidujemy atrakcyjne rabaty).

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl z podaniem danych do faktury (nazwa placówki (osoby), adres, NIP płatnika) oraz do zaświadczenia (imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu oraz data i miejsce urodzenia tej osoby)

Serdecznie zapraszamy