• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

ZASADY PRAWNE – PRAKTYCZNE WDRAŻANIE – MONITOROWANIE – WERYFIKACJA – DOKUMENTOWANIE

ADRESACI:

– kadra kierownicza, intendenci i inni pracownicy SZKÓŁ, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ i innych jednostek organizacyjnych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie żywienia zbiorowego oraz zasadami praktycznego wdrażania i stosowania systemu HACCP.

W trakcie zajęć zostaną przedstawione i przedyskutowane różne aspekty systemu ze szczególnym uwzględnieniem etapizacji wdrażania systemu.

Tematyka:

 1. Wprowadzenie.
 2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności (nowe rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady – tworzące tzw. pakiet higiena).
 3. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP.
 4. Rodzaje zagrożeń i ich wpływ na jakość zdrowotną żywności, Ąródła zagrożeń.
 5. Wymagania systemu HACCP.
 6. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, technicznych, kadrowych i finansowych.
 7. Krytyczne punkty kontroli CCP, granice i tolerancje dla CCP, monitorowanie i działania korygujące.
 8. Dokumentacja systemu HACCP – wymagania odnośnie dokumentacji i prowadzenia zapisów, przykłady rozwiązań .
 9. Obowiązki intendenta i innych pracowników związanych z żywieniem w systemie HACCP.
 10. Praktyczne rozwiązanie problemów zgłaszanych przez uczestników.
 11. Dyskusja.
 12. Podsumowanie.

Zajęcia prowadzi ekspert zajmujący się zawodowo wdrażaniem i audytowaniem oraz utrzymywaniem systemów HACCP, posiadający wieloletnią praktykę konsultacji w zakresie systemów HACCP w zakładach typu zamkniętego.

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.