• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Celem szkolenia jest zapoznanie z wymogami prawnymi, zasadami oraz praktyczną realizacją zadań, obowiązków i uprawnień na stanowisku intendenta w jednostkach oświatowych.

Tematyka:

 • Podstawowe przepisy i zasady niezbędne w pracy intendenta.
 • Obowiązki intendenta w odniesieniu do przepisów Kodeksu pracy, dyscypliny finansów publicznych, wymagań sanitarnych (HACCP) i innych.
 • Przykładowy przydział czynności.
 • Szczególowe omówienie zadań i czynności (wraz z praktycznym podaniem zasad i kolejności działania, wzorów, procedur, przykładów i koniecznych dokumentów):
  • zakupy produktów spożywczych i innych (praktyczne stosowanie wymagań w zakresie dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych i innych),
  • gospodarka magazynowa (organizacja magazynu, odpowiedzialność za mienie i inne),
  • dokumentacja dotycząca zakupów i magazynowania,
  • prowadzenie magazynu podręcznego,
  • gospodarowanie środkami pieniężnymi (wpłaty gotówkowe, pobieranie i rozliczanie zaliczek, odpowiedzialności za posiadaną gotówkę i inne),
  • nadzór nad pracą kuchni oraz jakością i bezpieczeństwem żywienia wynikający z systemu HACCP,
  • praktyczne zasady ustalania jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych; przykładowe receptury,
  • przestrzeganie podstawowych wymagań systemy HACCP dotyczące pomieszczeń, personelu, sprzętów i innych zagadnień – zestaw przykładowych instrukcji; sporządzanie i obieg dokumentów wymaganych w pracy intendenta,
  • kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w pracy intendenta; inwentaryzacja towarów i wyposażenia,
  • zakres odpowiedzialności służbowej i materialnej,
  • zasady przekazywania obowiązków i mienia innej osobie.