• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Aktualnie uruchomiliśmy następujące szkolenia internetowe, tematyka poniższych szkoleń pokrywa się z tematyką szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny. Z tematyką szkoleń można zapoznać się po kliknięciu w temat szkolenia:


 • Kontrola Zarządcza w jednostce
 • Kierownik gospodarczy
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z przebiegiem nauczania po zmianach przepisów
 • Zakresy stanowiskowe – INTENDENT
 • Prowadzenie sekretariatu szkolnego, dokumentacja szkolna
 • Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych
 • Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
 • Ewidencjonowanie i inwentaryzowanie środków trwałych i innych składników majątkowych
 • Sekretarz szkoły

 • Szkolenia prowadzone są w trzech modułach:


 • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (przepisy i zasady) 
 • OPRACOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 • PROCEDURY, INSTRUKCJE, WZORY

 • Przewidywany czas trwania każdego ze szkoleń – 2 – 4 tygodnie.

 • Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową bogate materiały szkoleniowe, w tym opracowane tematycznie przepisy prawne, obowiązujące procedury, instrukcje i regulaminy.
 • Realizacja kolejnych modułów następuje po potwierdzeniu przyswojenia poprzednich materiałów odrębnie przez każdego uczestnika.
 • Udział w szkoleniach jest potwierdzany stosownym zaświadczeniem.
 • Cena jednego szkolenia – 150 zł netto (w przypadku udziału w większej liczbie szkoleń, przewidujemy atrakcyjne rabaty).

 • Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl z podaniem danych do faktury (nazwa placówki (osoby), adres, NIP płatnika) oraz do zaświadczenia (imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu oraz data i miejsce urodzenia tej osoby)

  Serdecznie zapraszamy