Szkolenia internetowe

Aktualnie uruchomiliśmy następujące szkolenia internetowe, tematyka poniższych szkoleń pokrywa się z tematyką szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny. Z tematyką szkoleń można zapoznać się po kliknięciu w temat szkolenia:

Szkolenia prowadzone są w trzech modułach:

  • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (przepisy i zasady), 
  • OPRACOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
  • PROCEDURY, INSTRUKCJE, WZORY

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA KAŻDEGO ZE SZKOLEŃ – 2 – 4 tygodnie.

  • Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową bogate materiały szkoleniowe, w tym opracowane tematycznie przepisy prawne, obowiązujące procedury, instrukcje i regulaminy.
  • Realizacja kolejnych modułów następuje po potwierdzeniu przyswojenia poprzednich materiałów odrębnie przez każdego uczestnika.
  • Udział w szkoleniach jest potwierdzany stosownym zaświadczeniem.
  • Cena jednego szkolenia – 150 zł netto (w przypadku udziału w większej liczbie szkoleń, przewidujemy atrakcyjne rabaty).

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl z podaniem danych do faktury (nazwa placówki (osoby), adres, NIP płatnika) oraz do zaświadczenia (imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu oraz data i miejsce urodzenia tej osoby)

Serdecznie zapraszamy