Praktyczne archiwizowanie i brakowanie dokumentacji

 1. Prawne zasady archiwizowania i brakowania akt;
 2. Klasyfikacja dokumentacji - kategorie archiwalne;
 3. Materiały archiwalne w jednostkach tworzących narodowy zasób archiwalny;
 4. Dokumentacja niearchiwalna - zakres i przeznaczenie;
 5. Archiwizowanie dokumentacji w jednostkach tworzących narodowy zasób archiwalny i nietworzących tego zasobu - archiwa zakładowe i składnice akt;
 6. Szczegółowe zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną;
 7. Klasyfikowanie i prowadzenie dokumentacji w toku działania jednostki, zgodnie z bezdziennikowym systemem kancelaryjnym - instrukcja kancelaryjna wraz z z rzeczowym wykazem akt;
 8. Porządkowanie dokumentacji przed przekazaniem jej do składnicy akt (archiwum);
 9. Prawidłowe przekazywanie akt do składnicy (archiwum) wg spisu zdawczo-odbiorczego;
 10. Organizacja składnicy akt (archiwum), oraz ustalenie zakresu obowiązków osoby (osób) odpowiedzialnych za archiwizowanie dokumentacji - instrukcja archiwizacyjna;
 11. Właściwe przechowywanie akt w składnicy;
 12. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji pracownikom jednostki i innym osobom.
 13. Zasady i procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 14. Pytania i problemy uczestników

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!