OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  zasady i wymagania wynikające z aktualnych przepisów

Prowadzący: Eugeniusz WoĽniak

Od 1 maja 2004 r. wszystkie jednostki przetwarzające dane osobowe obowiązane są do przestrzegania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Wymogi tam zawarte mogą stworzyć szereg problemów administratorom danych, stąd nasza propozycja zawierająca zasady i praktyczne wskazówki dotyczące m.in. opracowania własnej, zgodnej z przepisami, dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie prowadzi: Eugeniusz WoĽniak - dyrektor ośrodka, wieloletni praktyk w zakresie zarządzania oświatą, autor instrukcji kancelaryjnej dla jednostek oświatowych.

Tematyka:

  1. 1.Podstawowe zasady prawne przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach.
  2. 2.Praktyczne stosowanie wymogów prawnych:

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

  • trwały zarząd
  • wymagania prawne
  • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!