Oferujemy opracowane dla jednostek organizacyjnych oświaty i kultury:

Powyższe dokumenty opracowano na podstawie:

  1. Art. 6 ust 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1506 z póŸn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 paŸdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743) Powyższe instrukcje są dostosowane do specyfiki jednostek organizacyjnych.

Proponujemy zestawy dla:

Oferowany zestaw zawiera ponadto:

Wszelkie korekty, uzgodnienia oraz wysyłka gotowych materiałów odbywają się drogą mailową

Cena zestawu: 180 zł + 23% VAT
Czas opracowania: 2 - 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia.

Powyższa cena obejmuje również ewentualne wyjaśnienia w zakresie dopasowania proponowanego zestawu do specyfiki i realiów jednostki, pomoc w modyfikacji wykazu akt a także wskazówki dotyczące praktycznego wdrożenia zasad kancelaryjnych.

Proponujemy również szkolenia w zakresie praktycznego stosowania systemu kancelaryjnego.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem:
tel/faks (32) 331-48-08
e-mail: nowator@nowator.edu.pl

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

  • trwały zarząd
  • wymagania prawne
  • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!