SYSTEM HACCP W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO

ZASADY PRAWNE - PRAKTYCZNE WDRAŻANIE - MONITOROWANIE - WERYFIKACJA - DOKUMENTOWANIE

ADRESACI:

- kadra kierownicza, intendenci i inni pracownicy SZKÓŁ, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ i innych jednostek organizacyjnych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie żywienia zbiorowego oraz zasadami praktycznego wdrażania i stosowania systemu HACCP.

W trakcie zajęć zostaną przedstawione i przedyskutowane różne aspekty systemu ze szczególnym uwzględnieniem etapizacji wdrażania systemu.

Tematyka:

 1. Wprowadzenie.
 2. Wymagania prawne w Polsce i UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności (nowe rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady - tworzące tzw. pakiet higiena).
 3. Wprowadzenie i podstawowe informacje dotyczące systemu HACCP.
 4. Rodzaje zagrożeń i ich wpływ na jakość zdrowotną żywności, Ąródła zagrożeń.
 5. Wymagania systemu HACCP.
 6. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, technicznych, kadrowych i finansowych.
 7. Krytyczne punkty kontroli CCP, granice i tolerancje dla CCP, monitorowanie i działania korygujące.
 8. Dokumentacja systemu HACCP - wymagania odnośnie dokumentacji i prowadzenia zapisów, przykłady rozwiązań .
 9. Obowiązki intendenta i innych pracowników związanych z żywieniem w systemie HACCP.
 10. Praktyczne rozwiązanie problemów zgłaszanych przez uczestników.
 11. Dyskusja.
 12. Podsumowanie.

Zajęcia prowadzi ekspert zajmujący się zawodowo wdrażaniem i audytowaniem oraz utrzymywaniem systemów HACCP, posiadający wieloletnią praktykę konsultacji w zakresie systemów HACCP w zakładach typu zamkniętego.

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!