Oferujemy Państwu zestaw materiałów przydatnych do zarządzania obiektami budowlanymi, w skład w których wchodzą:

1) obowiązujące akty prawne regulujące zasady utrzymania, obsługi, zarządzania i dysponowania nieruchomościami, w tym obiektami budowlanymi (ustawy i rozporządzenia), 

2) przykładowe wzory i formularze niezbędne podczas uczestnictwa w procesie budowlanym, 

3) zasady prowadzenia Książki obiektu budowlanego,

4) omówienie obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości dotyczących utrzymywania i użytkowania obiektu, w tym zapewnienia: okresowych kontroli stanu technicznego, podstawowych zasad bhp, p.poż. oraz warunków ewakuacji w obiekcie,

5) omówienie procedur i regulacji prawnych związanych z całym procesem budowlanym, w tym m.in. problemami pojawiającymi się w trakcie remontów, modernizacji lub podczas użytkowania istniejących budynków oraz dotyczących uzgodnień planowanych inwestycji z organami nadzoru budowlanego,

6) omówienie zagadnień dotyczących audytów energetycznych oraz zasad przyznawania premii termomodernizacyjnej oraz celowości sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i wynikających z tego kosztów utrzymania budynków, związanych z zapotrzebowaniem na energię.

Cena za komplet: 300PLN nettoOrganizujemy również szkolenieObiekty budowlane zarządzanie i użytkowanie obiektów
użyteczności publicznej w świetle obowiązujących przepisów

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie aktualnych wymogów prawnych dotyczących nieruchomości, w tym szczególnie budynków użyteczności publicznej w oświacie, pomocy społecznej i in. oraz praktycznych zasad utrzymania, zabezpieczenia i użytkowania tych obiektów.

Szkolenie prowadzi Aleksandra Woźniak - Janeczek - architekt, urbanista, specjalista w zakresie certyfikacji energetycznej.

W programie szkolenia ujęto również wybrane zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych.

Tematyka szczegółowa:

 1. Obowiązujące akty prawne regulujące zasady dysponowania, utrzymania, obsługi i zarządzania nieruchomościami.
 2. Definicje (obiekt budowlany, budowa, remont, nadzór, kontrola i in.).
 3. Wymagania oraz warunki, które muszą spełniać budynki i ich użytkowanie (w tym szczegółowe wymogi dla pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej).
 4. Przeglądy i kontrole okresowe budynku i jego elementów (obowiązki właściciela i zarządcy obiektu, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i in.). 
 5. Ochrona p.poż: 
  • wymagania prawne, techniczne i organizacyjne,
  • zabezpieczenie w wodę dla celów p.poż oraz w sprzęt gaśniczy,
  • drogi, plany i ćwiczenia ewakuacyjne.
 6. Dokumentacja techniczna obiektu.
 7. Książka obiektu budowlanego - zakres i bieżące prowadzenie. 
 8. Roboty budowlane i remonty - wymagania prawne, dokumentacja.
 9. Bieżące konserwacje i naprawy niebędące robotami budowlanymi. Zakres, planowanie kosztów, harmonogram. 
 10. Certyfikaty energetyczne: 
  • celowość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 
  • warunki przechowywania i udostępniania certyfikatów.
 11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:
  • zasady finansowania i warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej, 
  • działania powodujące ulepszenie budynku i zmniejszenie kosztów zużycia energii, 
  • audyt energetyczny, jako opracowanie wymagane dla celów przedsięwzięcia termo - modernizacyjnego i uzyskania premii.
 12. Zamawianie (zlecanie) robót budowlanych i remontów: 
  • procedury ustawowe,
  • możliwość i warunki stosowania zamówień pozaustawowych,
  • umowy (przykładowy wzór).
 13. Katastrofy budowlane:
  • przyczyny,
  • obowiązki właściciela lub zarządcy, 
  • postępowanie.
 14. Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia - omówienie dokumentów na przykładach.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Termin, miejsce i koszt szkolenia: Ustalenie terminu, miejsca oraz kosztu szkolenia nastąpi po zgłoszeniu niezbędnej liczby uczestników (min. 25 osób)

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem:

tel/faks (32) 331-48-08
e-mail: nowator@nowator.edu.pl

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!