Dokumentacja sekretariatu szkolnego

Dokumentacja sekretariatu szkolnego ( klasyfikacja - prowadzenie - archiwizacja i brakowanie)

Tematyka:

 1. Klasyfikacja dokumentacji szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt - omówienie poszczególnych dziedzin z podaniem licznych przykładów:
  • możliwość wyboru wariantowego symboli i haseł klasyfikacyjnych,
  • zasady rozszerzania wykazu na kolejne stopnie podziału klasyfikacyjnego,
  • ustalanie kategorii archiwalnych w przypadkach modyfikacji wykazu akt.
 2. Zakładanie i prowadzenie teczek aktowych:
  • ustalenie zagadnień których nie prowadzi się w teczkach aktowych,
  • rejestracja spraw przy użyciu spisów spraw w zgodzie z wymogami systemu bezdziennikowego,
  • kompletowanie dokumentacji.
 3. Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych:
  • przykłady i wzory typowych rejestrów (ewidencje, wykazy, spisy),
  • zasady prowadzenia rejestrów i ich praktyczne wykorzystanie.
 4. Optymalny obieg pism i spraw w jednostce:
  • ustalanie zasad obiegu pism i załatwiania spraw na bazie racjonalnego schematu organizacyjnego,
  • eliminowanie zbędnych czynności i skracanie czasu potrzebnego do załatwiania spraw,
  • właściwe powierzanie obowiązków i delegowanie uprawnień pracowniczych.
 5. Zasady pobierania opłat:
  • wymogi prawne (w tym dyscyplina finansów publicznych),
  • zasady pobierania opłat za wydanie DUPLIKATÓW, za żywienie, wycieczki i inne),
  • tryb i dokumentacja.
 6. Praktyczne stosowanie zasad K.p.a.:
  • tryb załatwiania "zwykłych" spraw,
  • wydawanie decyzji administracyjnych (zasady i wzory),
  • doręczanie pism i inne zagadnienia.
 7. Archiwizacja dokumentacji szkolnej:
  • przygotowanie teczek i rejestrów do przekazania do składnicy akt,
  • właściwe określenie momentu przekazania w oparciu o kategorie archiwalne,
  • sporządzenie spisów zdawczo - odbiorczych przez pracowników prowadzących akta,
  • wymogi organizacyjno - techniczne dotyczące składnicy akt i archiwum zakładowego,
  • INSTRUKCJA ARCHIWIZACYJNA,
  • ochrona dokumentacji przed zniszczeniem,
  • udostępnianie akt zgromadzonych w składnicy.
 8. BRAKOWANIE akt krok po kroku.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w praktyce - wymogi prawne, zasady i niezbędna dokumentacja.

 

 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!