Strona główna

„Ochrona danych osobowych w świetle wymagań rozporządzenia unijnego (RODO)”

„Inspektor ochrony danych osobowych w formie abonamentu”


RODO dotyczy wszystkich placówek publicznych i prywatnych firm, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych.  Placówki oświatowe, podobnie jak inne podmioty, przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do ich ochrony.

General Data Protection Regulation (unijny skrótowiec to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) było opracowywane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych znacząco zmienią zakres obowiązujących dotychczas procedur. Intencją nowelizacji było unowocześnienie regulacji o ochronie danych osobowych (obowiązujących od 1995 r.), które w czasach postępującej cyfryzacji mają coraz mniejsze zastosowanie praktyczne. Jednocześnie nowe prawo zostało stworzone tak, aby było „technologicznie neutralne”, czyli aktualne niezależnie od rozwoju technologii. Unijne rozporządzenie nie zawiera żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe.  Każdy podmiot będzie zobligowany do zaprojektowania własnego systemu ochrony danych osobowych. Metody zbierania, zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych będą musiały być opracowane zgodnie z prawem, mając na uwadze także dostosowanie instytucji do zmian wynikających z przepisów RODO.

Ochrona danych osobowych będzie wymagała zaprojektowania całego systemu tej ochrony i ustawiania procedur osobno pod wszystkie procesy, jakie dzieją się w placówce (firmie) uwzględniając wykorzystanie danych osobowych.


Kontakt

NOWATOR s.c.
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
ul. Kozielska 52 44-100 Gliwice

tel./fax (32) 331 48 08

e-mail: nowator@nowator.edu.pl

Oferta:
 • Specjalistyczne kursy i szkolenia
 • Wydawanie branżowych publikacji
 • Konsulting i rozwiązywanie problemów z obsługą nowego Systemu Informacji Oświatowej
 • Opracowywanie dokumentacji:
 • – polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  – przetwarzanie danych osobowych
  – kancelaryjna
  – kontroli zarządczej
 • Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Doradztwo i konsulting w zakresie realizowanych przez nas obszarów
 • Usługi projektowe z zakresu architektury i urbanistyki.