formularz zgłoszenia na szkolenie
 
Zasady kancelaryjne

Z nowym rokiem szkolnym 2016/17 wprowadzono szereg istotnych zmian strukturze oraz obsłudze bazy lokalnej SIO. Zmodyfikowane zostały liczne formularze, co w wielu przypadkach powoduje konieczność rejestracji dodatkowych informacji i może wyzwalać liczne problemy.

  

Wydłużenie do końca 2017 roku funkcjonowania starego SIO (w związku ze zmianą od 01.01.2017 r. art. 105 ustawy o Systemie Informacji Oświatowej) oznacza wydłużenie okresu dwutorowego funkcjonowania starego i nowego SIO. W tym okresie powinny zostać zarejestrowane oraz przesłane do systemu centralnego brakujące dane oraz wyeliminowane występujące błędy i niedociągnięcia.

 Aklualności MEN
Wkrótce w serwisie
 Zmiany w Prawie
wkrótce w serwisie
 Nowe Szkolenia
Zapraszamy do zapoznania się z najnowyszymi szkoleniami prowadzonymi przez nasze Centrum
 
Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych ma obowiązek posiadać dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę; danych osobowych. Dokumentację stanowi polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 

OFERUJEMY

opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie ze specyfiką jednostki (na podstawie przesłanej ankiety).
Dokumentacja zawiera:
 1. politykę bezpieczeństwa,
 2. instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 
Kontrola Zarządcza
Oferujemy Poradnik dla kadry kierowniczej Kontrola Zarządcza w jednostce oraz opracowaną kompleksowo Dokumentację Systemu Kontroli Zarządczej.
Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej ka¿da jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać uporządkowany zbiór procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych, zakresów obowiązków, upowa¿nień i innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Dokumentacja Systemu Kontroli Zarządczej

 • Mechanizmy kontrolne (regulaminy, instrukcje, zasady i procedury wewnętrzne)
 • Praktyczne zasady i przykłady: 
  • zarządzania ryzykiem,
  • monitorowania systemu i samooceny
 • Wzorcowe kwestionariusze identyfikacji ryzyka, 
 • Zestaw przykładowych ankiet do samooceny 
Szkolenia Internetowe
Publikacje Fachowe
 • Zgodne z obowiązującymi przepisami
 • Szczegółowe omówienie zagadnień
 • Opracowane przez fachowców z praktyką
 • Materiały pomocnicze na CD
Aby ułatwić Państwu kontakty z naszą firmą uruchomiliśmy usługę polegającą na wysyłaniu do zarejestrowanych u¿ytkowników bie¿ących informacji. Dzięki dodaniu swojego adresu do listy mailingowej będą Państwo otrzymywali wszystkie informacje o organizowanych przez naszą firmę szkoleniach czy te¿ nowościach wydawniczych bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.
e-mail:    akcja:
`
 
W Serwisie

Zarządzanie nieruchomością

 • trwały zarząd
 • wymagania prawne
 • zasady praktyczne
Kontakt | Mapa strony | Copyright 2010 Nowator. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!