• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Seminarium wyjazdowe Ustroń 20-21 kwietnia 2023 r.

– Seminarium wyjazdowe-

dla Dyrektorów i Kadry Zarządzającej

szkół i placówek oświatowych

 Program szkolenia

I Cyberbezpieczeństwo z elementami ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

II Zarządzanie placówką oświatową a radzenie sobie ze stresem