• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

ADMINISTROWANIE ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

Niniejsza publikacja w sposób szczegółowy omawia zasady administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w świetle aktualnych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych
Tematyka publikacji jest ukierunkowana na aspekty prawne i praktyczne w administrowaniu funduszem i zawiera szereg przykładów i wzorów.

Tematyka:
• Podstawy prawne ZFŚS (wyciągi z ustaw i innych przepisów)
• Zasady tworzenia i wydatkowania FUNDUSZU; przykładowy preliminarz
• Osoby uprawnione oraz zasady i kryteria przyznawania świadczeń
• Pomoc finansowa i rzeczowa
• Zasady administrowania Funduszem przez pracodawcę
• Obsługa finansowa oraz kontrola Funduszu, ochrona danych i inne aktualne zagadnienia
• Wspólna działalność socjalna
• Przykładowe regulaminy, umowy, wzory druków, itp.

Załączona do publikacji płyta CD zawiera przykładowe regulaminy, preliminarz, wzory dokumentów i druków oraz ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń.

WYNAGRADZANIE NAUCZYCIELI. PORADNIK DLA SŁUŻB
KADROWO – FINANSOWYCH


Autor, w sposób kompleksowy, wyczerpujący i przystępny omawia wszystkie zagadnienia związane z wynagradzaniem pracowników pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych. Książka zawiera wiele problemów zgłaszanych przez naszych czytelników oraz słuchaczy
i rozwiązywanych przez autora w ramach wieloletnich porad i konsultacji.

Tematyka:
• Aktualne przepisy
• Ogólne zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia nauczycielom w aktualnym stanie prawnym – składniki wynagrodzenia
• Dodatki, nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (m.in. trzynastki, urlopy, strajk, odprawy)
• Ochrona wynagrodzenia za pracę
• Roszczenia o wynagrodzenie za pracę
• Liczne przykłady, wskazówki, interpretacje prawne
• Szczególne przypadki
• Bogaty zestaw (ok. 25) wzorów pism.

Do książki załączona jest płyta CD zawierająca komplet niezbędnych wzorów pism w wersji edytowalnej, a także zestaw aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń.
Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych – wersja tradycyjna w miękkiej oprawie
60 zł + 5% VAT


Administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych – wersja elektroniczna (PDF)
50 zł + 5% VAT


Wynagrodzenie nauczycieli – poradnik służb kadrowo – finansowych – wersja tradycyjna w miękkiej oprawie
60 zł + 5% VAT


Wynagrodzenie nauczycieli – poradnik służb kadrowo – finansowych – wersja elektroniczna (PDF)
50 zł + 5% VAT