• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

NOWATOR – Centrum Szkoleń i Doradztwa powstał w wyniku poszerzenia profilu działalności firmy NOWATOR Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy, działającej na terenie całego kraju od maja 1997 roku. Doświadczenie, które zostało zebrane w dotychczasowej działalności Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego pozwoliło na stworzenie szerszego spectrum usług.

Specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników jednostek oświatowych i pomocy społecznej a także w wydawaniu publikacji fachowych. Tematyka naszej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem sieciowym, zarządzaniem jednostkami i kadrami, gospodarką finansową, zamówieniami publicznymi, administrowaniem ZFŚS, organizacją żywienia zbiorowego HACCP oraz problematyką związaną z BHP. Prowadzimy również działalność w zakresie stałego nadzoru nad sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym w jednostkach oświatowych i administracyjnych. Naszą działalność uzupełnia szeroko zakrojone doradztwo (w znacznej części nieodpłatne dla naszych klientów), obejmujące wszystkie realizowane obszary tematyczne.

Oferujemy zdalne rozwiązywanie większości problemów z oprogramowaniem, a zwłaszcza z aplikacją „SIO”, poprzez software typu „zdalny pulpit”.


OFERTA:

 • – Specjalistyczne kursy i szkolenia
 • – Wydawanie branżowych publikacji
 • – Konsulting i rozwiązywanie problemów z obsługą nowego Systemu Informacji Oświatowej
 • Opracowywanie dokumentacji:
 • – polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • – przetwarzania danych osobowych
 • – kancelaryjnej
 • – kontroli zarządczej
 • – Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • – Doradztwo i konsulting w zakresie realizowanych przez nas obszarów
 • – Usługi projektowe z zakresu architektury i urbanistyki.