• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – 10.06.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Udostępnienie nowych PKD dla placówek MOW, MOS, SOSW Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół: szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej, odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy […]

Wprowadzone zmiany w SIO – 18.03.2019 r.

Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne Umożliwienie wyfiltrowania ucznia po jego identyfikatorze Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Umożliwienie zakończenia przypisania grupy uczniów do oddziału […]