• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

System Informacji Oświatowej powstał, aby pozyskiwać dane o uczniach, nauczycielach a także sprawach majątkowych placówek oświatowych (majątek, wydatki itp.). Powyższe dane są niezbędne m.in. do sprawniejszego kontrolowania i usprawniania finansowania zadań oświatowych oraz podnoszenia jakości edukacji.

W kwietniu 2012 r. został uruchomiony tzw. „Nowy SIO” w formie aplikacji komputerowej. Od początku procesu modernizacji, aplikacja napotykała szereg problemów głównie natury technicznej i po wielu latach niezbyt udanych aktualizacji, działanie aplikacji zakończono, jednocześnie uruchamiając w dniu 24 lipca 2017 roku nowe „WEB SIO” jako aplikację internetową, znacznie zmieniając jej funkcjonalność.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w związku z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej oferujemy:

 • Szkolenia z zakresu nowego SIO na bazie szkoleniowej

 • Indywidualne przeszkolenie pracowników powiązane z konsultacją w zakresie prawidłowej obsługi nowego Systemu Informacji Oświatowej

 • Umowa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym SIO) w formie stałego abonamentu • OFERTA:

 • – Specjalistyczne kursy i szkolenia
 • – Wydawanie branżowych publikacji
 • – Konsulting i rozwiązywanie problemów z obsługą nowego Systemu Informacji Oświatowej
 • Opracowywanie dokumentacji:
 • – polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • – przetwarzania danych osobowych
 • – kancelaryjnej
 • – kontroli zarządczej
 • – Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • – Doradztwo i konsulting w zakresie realizowanych przez nas obszarów
 • – Usługi projektowe z zakresu architektury i urbanistyki.


 • Możliwy jest także kontakt telefoniczny, faksowy lub przy pomocy Państwa ulubionego programu pocztowego: