• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Mając na uwadze występujące trudności związane z obsługą nowego SIO, proponujemy indywidualne przeszkolenie pracowników powiązane z konsultacją w zakresie prawidłowej obsługi nowego systemu informacji oświatowej.

Proponujemy kompletne przeszkolenie pracowników na bazie szkoleniowej.

Przeszkolenie prowadzimy w siedzibie zamawiającego, po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Gwarantujemy fachowość i wysoką skuteczność udzielanej pomocy. Zajęcia prowadzą informatycy specjalizujący się w obsłudze nowego SIO.

Koszt indywidualnego przeszkolenia wynosi 600 zł.

Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów

Oferowane przez nas usługi w pełni respektują obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zgłoszenia przyjmujemy na mail nowator@nowator.edu.pl , telefonicznie lub faxem pod numerem (32) 331 48 08