• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Aktualnie uruchomiliśmy szkolenia internetowe, tematyka szkoleń pokrywa się z tematyką szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny.

Z tematyką szkoleń można zapoznać się po kliknięciu w temat szkolenia:


Szkolenia prowadzone są w trzech modułach:


 • ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (przepisy i zasady) 
 • OPRACOWANE MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 • PROCEDURY, INSTRUKCJE, WZORY

Przewidywany czas trwania każdego ze szkoleń – 2 – 4 tygodnie.

 • Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową bogate materiały szkoleniowe, w tym opracowane tematycznie przepisy prawne, obowiązujące procedury, instrukcje i regulaminy.
 • Realizacja kolejnych modułów następuje po potwierdzeniu przyswojenia poprzednich materiałów odrębnie przez każdego uczestnika.
 • Udział w szkoleniach jest potwierdzany stosownym zaświadczeniem.
 • Cena jednego szkolenia – 150 zł netto (w przypadku udziału w większej liczbie szkoleń, przewidujemy atrakcyjne rabaty).

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl z podaniem danych do faktury (nazwa placówki (osoby), adres, NIP płatnika) oraz do zaświadczenia (imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu oraz data i miejsce urodzenia tej osoby)