• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez informatyka od wielu lat ściśle związanego z Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych NOWATOR.

Ewelina Puchała to wieloletni pracownik administracji publicznej.Teoretyk i praktyk z zakresu: gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku, administrowania nieruchomością, gospodarki finansowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, zamówień publicznych oraz kadr. Doświadczenie zawodowe i praktyczne zdobywane między innymi na stanowisku Kierownika Gospodarczego. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Leszek Proszowski to specjalista z zakresu doradztwa informatycznego, Inspektor Ochrony Danych w placówkach oświatowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, konsultant oświatowy.