• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Oferujemy przygotowanie następujących rodzajów dokumentacji:
  1. – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych)

  2. – Dokumentacja kancelaryjna (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna, jednolity rzeczowy wykaz akt)

  3. – Dokumentacja kontroli zarządczej

  4. – Inne regulaminy, instrukcje i procedury – opracowywanie regulaminów, instrukcji i innych procedur wewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danej jednostki. Przeprowadzamy również ocenę posiadanych aktów prawa wewnętrznego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.


Ceny powyższych usług uzgadniane są indywidualnie w zależności od zakresów wykonywanych prac.