• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08

Oferujemy bogaty zestaw materiałów zawierających podstawową dokumentację KONTROLI ZARZĄDCZEJ dopasowanej do realiów Państwa jednostki.

Proponowany zestaw obejmuje:

 • 1. przepisy zewnętrzne – ujednolicone teksty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) wymaganych w działalności jednostki,
 • 2. przykładowe procedury wewnętrzne (regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, powierzenia, upoważnienia i in. procedury). Łączna liczba opracowanych aktów prawnych i procedur wewnętrznych to ponad 100 pozycji (katalog),
 • 3. praktyczne wskazówki oraz podstawy prawne do powierzania określonych obowiązków oraz udzielania upoważnień
 • 4. program (regulamin) kontroli zarządczej,
 • 5. zasady zarządzania ryzykiem (podstawy teoretyczne, kwestionariusz do identyfikacji ryzyka, przykładowa dokumentacja ryzyka),
 • 6. zasady monitorowania i oceny kontroli zarządczej (wzór dokumentacji),
 • 7. zasady dokumentowania samooceny (powiązanie wytycznych do samooceny ze standardami kontroli zarządczej, przykładowa dokumentacja),
 • 8. schemat kontroli zarządczej (elementy kontroli, kolejność działań).

Koszt opracowanej dokumentacji wynosi 400 zł + 23% VAT

UWAGA

Po złożeniu zamówienia, prześlemy Państwu do wypełnienia ankietę dotyczącą specyfiki jednostki. Opracowana dokumentacja wysyłana jest w wersji papierowej (podzielonej na teczki) z załączoną płytą CD zawierającą zestaw przepisów oraz procedur wewnętrznych.