• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Celem umowy serwisowej jest stworzenie stałego nadzoru nad sprzętem komputerowym, który bez uciążliwych przestojów w eksploatacji powinien służyć Państwu w codziennej pracy. Administrowaniem mogą być objęte robocze stanowiska sieciowe oraz serwery wraz z okablowaniem sieciowym, jak również niezależne stanowiska czy urządzenia peryferyjne.

 • Ofertę kierujemy głównie do firm i instytucji oświatowych, dla których stała umowa serwisowa jest korzystniejszym rozwiązaniem, niż zatrudnienie informatyka oraz stworzenie niezbędnego zaplecza serwisowego.

W ramach stałego abonamentu (umowy serwisowej), gwarantujemy m. in.:

 • okresowy przegląd, kontrole i konserwacje sprzętu sieci (LAN, WiFi) komutatory (Switche) i trasowniki (Router)
 • aktualizację, konfigurację i utrzymanie w działaniu oprogramowania na stacjach roboczych,
 • zabezpieczenie stacji roboczych przed nieuprawnionym dostępem,
 • nadzór nad procedurami związanymi z tworzeniem kopii bezpieczeństwa (plików) oraz ochrony antywirusowej,
 • instalowanie, naprawę oraz reinstalowanie systemów operacyjne z rodziny Windows,
 • serwis komputerowy (naprawa laptopów i komputerów stacjonarnych),
 • stała pomoc przez telefon,
 • zdalne rozwiązywanie większości problemów z oprogramowaniem, w tym z aplikacją SIO, poprzez oprogramowanie typu zdalny pulpit,
 • okresowe czyszczenie i konserwacja komputerów stacjonarnych i laptopów i urządzeń,
 • bieżąca analiza stanu dysków i informacja o możliwości wystąpienia awarii,
 • bieżące raporty dotyczące koniecznych modyfikacji sprzętu komputerowego i urządzeń preferencyjnych,
 •  doradztwo przy wyborze, a także przy ustalaniu konfiguracji i parametrów technicznych kupowanego dla potrzeb klienta sprzętu komputerowego, wraz z możliwością dostarczenia wybranego sprzętu,
 • możliwość prowadzenia pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą celem przedstawienia Państwu szczegółowej oferty i wstępnej kalkulacji ceny.

Miesięczny abonament oferujemy już od 200 zł netto.

Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów oraz w pełni respektujemy obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zgłoszenia przyjmujemy na mail nowator@nowator.edu.pl , telefonicznie lub faxem pod numerem (32) 331 48 08