• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
– oferujemy –
umowę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania

Celem umowy serwisowej jest stworzenie stałego nadzoru nad sprzętem komputerowym, który bez uciążliwych przestojów w eksploatacji powinien służyć Państwu w codziennej pracy. Administrowaniem mogą być objęte robocze stanowiska sieciowe oraz serwery wraz z okablowaniem sieciowym, jak również niezależne stanowiska czy urządzenia peryferyjne.

Ofertę kierujemy głównie do firm i instytucji oświatowych, dla których stała umowa serwisowa jest korzystniejszym rozwiązaniem, niż zatrudnienie informatyka oraz stworzenie niezbędnego zaplecza serwisowego.

W ramach stałego abonamentu (umowy serwisowej), gwarantujemy m. in.:

 • okresowy przegląd, kontrole i konserwacje sprzętu sieci (LAN, WiFi) komutatory (Switche) i trasowniki (Router)
 • aktualizację, konfigurację i utrzymanie w działaniu oprogramowania na stacjach roboczych,
 • zabezpieczenie stacji roboczych przed nieuprawnionym dostępem,
 • nadzór nad procedurami związanymi z tworzeniem kopii bezpieczeństwa (plików) oraz ochrony antywirusowej,
 • instalowanie, naprawę oraz reinstalowanie systemów operacyjne z rodziny Windows,
 • serwis komputerowy (naprawa laptopów i komputerów stacjonarnych),
 • stała pomoc przez telefon,
 • zdalne rozwiązywanie większości problemów z oprogramowaniem, w tym z aplikacją SIO, poprzez oprogramowanie typu zdalny pulpit,
 • okresowe czyszczenie i konserwacja komputerów stacjonarnych i laptopów i urządzeń,
 • bieżąca analiza stanu dysków i informacja o możliwości wystąpienia awarii,
 • bieżące raporty dotyczące koniecznych modyfikacji sprzętu komputerowego i urządzeń preferencyjnych,
 • doradztwo przy wyborze, a także przy ustalaniu konfiguracji i parametrów technicznych kupowanego dla potrzeb klienta sprzętu komputerowego, wraz z możliwością dostarczenia wybranego sprzętu,
 • możliwość prowadzenia pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą celem przedstawienia Państwu szczegółowej oferty i wstępnej kalkulacji ceny. Miesięczny abonament oferujemy już od 200 zł netto

Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów oraz w pełni respektujemy obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

zgłoszenia przyjmujemy na mail nowator@nowator.edu.pl

telefonicznie lub faxem pod numerem (32) 331 48 08