• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

Oferujemy bogaty zestaw materiałów zawierających podstawową dokumentację KONTROLI ZARZĄDCZEJ dopasowanej do realiów Państwa jednostki.

Proponowany zestaw obejmuje:

 1. przepisy zewnętrzne – ujednolicone teksty aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) wymaganych w działalności jednostki,
 2. przykładowe procedury wewnętrzne (regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, powierzenia, upoważnienia i in. procedury). Łączna liczba opracowanych aktów prawnych i procedur wewnętrznych to ponad 100 pozycji (katalog),
 3. praktyczne wskazówki oraz podstawy prawne do powierzania określonych obowiązków oraz udzielania upoważnień
 4. program (regulamin) kontroli zarządczej,
 5. zasady zarządzania ryzykiem (podstawy teoretyczne, kwestionariusz do identyfikacji ryzyka, przykładowa dokumentacja ryzyka),
 6. zasady monitorowania i oceny kontroli zarządczej (wzór dokumentacji),
 7. zasady dokumentowania samooceny (powiązanie wytycznych do samooceny ze standardami kontroli zarządczej, przykładowa dokumentacja),
 8. schemat kontroli zarządczej (elementy kontroli, kolejność działań).

Koszt opracowanej dokumentacji wynosi 400 zł + 23% VAT

UWAGA

Po złożeniu zamówienia, prześlemy Państwu do wypełnienia ankietę dotyczącą specyfiki jednostki.
Opracowana dokumentacja wysyłana jest w wersji papierowej (podzielonej na teczki) z załączoną płytą CD zawierającą zestaw przepisów oraz procedur wewnętrznych.

Więcej informacji na www.nowator.edu.pl