• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Funkcja usuwania ucznia w nowym SIO – nie należy usuwać uczniów, którzy ukończyli szkołę

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi udostępnionej w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej funkcji „usuwania ucznia” informujemy:

Funkcja „usuwanie ucznia” służy do usuwania tych uczniów, którzy przykładowo zostali pomyłkowo wprowadzeni do zmodernizowanego SIO i nie są ani nigdy nie byli uczniami szkoły. Nie należy w zmodernizowanym SIO usuwać uczniów, którzy ukończyli szkołę, ale widnieją na liście uczniów. Jeżeli usunęli Państwo ucznia, który ukończył szkołę, dane tego ucznia należy wprowadzić ponownie.

W drugiej połowie stycznia Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępni w zmodernizowanym SIO funkcjonalność rozpoczynania oraz zakańczania nauki oraz przypisywania uczniów do oddziałów. Zostaną też przeniesione wprowadzone wcześniej przez użytkowników dane dotyczące nauki uczniów i przypisania do oddziałów. Po przeniesieniu tych danych uczniowie, którzy zakończyli już naukę, ale widnieją obecnie na liście uczniów zostaną oznaczeni odpowiednią etykietą, która pozwoli na filtrowanie odpowiedniej kategorii uczniów (zakończyli naukę, są obecnie uczniami szkoły, itd.).