• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Szkoła uczy (się) chronić dane

 Prowadząc rekrutację, szkoły i placówki oświatowe pozyskują wiele danych osobowych kandydatów. Dlatego ich przedstawiciele muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, czyli poinformowaniu m.in. o tym kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie wykorzystywał zebrane dane – informuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa w kolejnym filmie edukacyjnym pt. „Szkoła uczy (się) chronić dane”.

Prezes UODO przypomina, że administratorzy muszą też wskazać, jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane oraz przypomnieć o możliwości złożenia skargi do Urzędu.

– Pamiętać należy zawsze o odbiorcy. Język nie powinien być w tym przypadku zbyt zawiły i prawniczy, a raczej jasny, przejrzysty i łatwo dostępny dla osoby, której dane dotyczą – w tym przypadku ucznia –zwraca uwagę dr Edyta Bielak-Jomaa.

Warto przypomnieć, że po zakończonej rekrutacji szkoły i placówki mogą publikować listy przyjętych i nieprzyjętych w swojej siedzibie. Ale publikowanie tych wyników na stronie internetowej szkoły jest niedopuszczalne.

Rekrutacja do szkół to jeden z kilku wątków, o którym mowa w filmie. Prezentuje on także wyjaśnienia w kontekście takich zadań jak monitoring wizyjny, dane osobowe nauczycieli, ocenianie i wyróżnianie uczniów, opieka zdrowotna w szkole.

https://uodo.gov.pl/pl/138/742