• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08

Wprowadzone zmiany w SIO – 18.03.2019 r.

Uczniowie:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia
 • Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Umożliwienie wyfiltrowania ucznia po jego identyfikatorze
 • Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Umożliwienie zakończenia przypisania grupy uczniów do oddziału dodatkowego
 • Poprawienie wyświetlania etykiet w niektórych typach szkół/placówek oświatowych
 • Poprawienie błędu pojawiającego się podczas zamykania przypisania do oddziału ze statusem „promocja w trakcie roku szkolnego”

Nauczyciele:

 • Umożliwienie wyfiltrowania nauczyciela po jego identyfikatorze
 • Modyfikacja zasad wyświetlania etykiet dotyczących wynagrodzenia i stanowiska nauczyciela

RSPO:

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o liczbie miejsc w placówce
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o czasie pracy przedszkola
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach i dotacjach w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Pozostałe:

 • Wyświetlanie informacji o dostępnej nowej wersji aplikacji i przycisk do jej odświeżenia