• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/709

  Centrum Szkoleń i Doradztwa

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel. (32) 331 48 08, 503 118 282

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – 10.06.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie:

RSPO:

 • Udostępnienie nowych PKD dla placówek MOW, MOS, SOSW

Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół:

 • szkole podstawowej specjalnej,
 • szkole ponadpodstawowej specjalnej,

odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy dla danego typu szkoły np. dla szkoły podstawowej specjalnej będzie to kod PKD 85.20.Z.

Uczniowie:

 • Możliwość grupowego rozpoczęcia i zakończenia okresu praktycznej nauki zawodu
 • Adres zamieszkania – dodanie państwa: Islandia
 • Możliwość filtrowania listy uczniów po aktywnym orzeczeniu przypisanym do ucznia
 • Dodanie nowego założenia – do oddziałów podstawowych można przypisać uczniów starszych niż 2,5 roku
 • Dodanie możliwości jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału podstawowego i oddziału podstawowego ze związaniem w podmiocie leczniczym

Nauczyciel:

 • Dodanie obowiązku: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydawaniu posiłków
 • Dane o działalności internatu/bursy – dodanie pozycji „uczniowie specjalnych szkół przyspasabiających do pracy