• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Po 2 tygodniowej przerwie w SIO wprowadzono szereg zmian.