• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Najnowsze terminy szkoleń!

Zapraszamy na szkolenia!

20.09.18 – Koszalin – RODO
21.09.18 – Słupsk – RODO
24.09.18 – Częstochowa – SIO
24.09.18 – Szczecin – RODO
25.09.18 – Katowice – SIO
25.09.18 – Gorzów Wlkp – RODO
26.09.18 – Bielsko-Biała – SIO
26.09.18 – Zielona Góra – RODO
27.09.18 – Gliwice- SIO
27.09.18 – Leszno – RODO
28.09.18 – Rybnik – SIO