• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

    Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel./fax (32) 331 48 08

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO

Pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO).

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do
odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj.
nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych
do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO z danymi, które zostaną
wykazane według stanu na dzień 30 września 2018 r. w starym SIO w zakresie
liczby uczniów przyjętych do wyliczenia subwencji oświatowej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie zarejestrowali
Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich
oddziałów na bieżący rok szkolny 2018/2019. Uczniów można przypisywać do
odpowiednich oddziałów podstawowych lub odpowiednich oddziałów dodatkowych.

Jednocześnie informujemy, że w Strefie dla zalogowanych są dostępne raporty
z nowego SIO, które prezentują liczbę uczniów według oddziałów i klas. Mogą
być one pomocne przy analizie kompletności danych. Raporty są aktualizowane
codziennie.

Przypominamy o możliwości grupowego zakończenia przypisania uczniów do
oddziału, a także grupowego przypisania uczniów do oddziału podstawowego.
Odpowiednie instrukcje są dostępne pod adresem https://pomocsio.men.gov.pl/
w zakładce “Instrukcje techniczne”/”Uczniowie”. Analogiczne filmy
instruktażowe zostały zamieszczone pod powyższym adresem w zakładce “Filmy
instruktażowe”/”Uczniowie”.