• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

 • CZYTELNA I WYGODNA EWIDENCJA MAJĄTKOWA
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA I MATERIALNA ORAZ WYNIKAJĄCY Z NIEJ BIEŻĄCY NADZÓR
 • SPRAWNA I WIARYGODNA INWENTARYZACJA

Celem warsztatów jest szczegółowe i fachowe omówienie wszelkich zagadnień i problemów związanych z gospodarowaniem składnikami rzeczowymi majątku jednostki oraz podanie praktycznych rozwiązań, przykładów i wzorów pozwalających na poprawne i sprawne ewidencjonowanie, nadzorowanie i inwentaryzowanie środków trwałych, wyposażenia oraz innych składników majątkowych

Szkolenie prowadzi Eugeniusz WoĽniak autor wielu publikacji, w tym cieszącej się dużą popularnością “Zarządzanie Majątkiem Oświatowym.”

Szczegółowa tematyka:

 1. Aktualne przepisy dotyczące gospodarki majątkowej.
 2. Podział środków trwałych i innych składników rzeczowych wg kryteriów wartości i sposobu ewidencjonowania (przyjętych zasad).
 3. Możliwość znacznych ułatwień w ewidencjonowaniu majątku wynikająca z obowiązujących przepisów.
 4. Rodzaje i zasady ewidencji:
  • środków trwałych (konto 011),
  • pozostałych środków trwałych w używaniu:
  • ilościowo – wartościowa (konto 013, 014,020) oraz ilościowa,
 5. Ewidencjonowanie sprzętu komputerowego, zestawów meblowych i in.
 6. Praktyczne przekształcenie ewidencji majątkowej (rozdzielenie zawartości dotychczasowych ksiąg inwentarzowych na ewidencję ilościowo – wartościową i ilościową).
 7. Znakowanie mebli i pozostałego wyposażenia.
 8. Rodzaje i terminy inwentaryzacji.
 9. Optymalne zasady inwentaryzowania składników majątkowych i wynikające z tego korzyści (przykładowa instrukcja inwentaryzacyjna):
  • tworzenie i praca komisji (zespołów) inwentaryzacyjnych,
  • spisy z natury w praktyce (przygotowanie – organizacja – dokumentacja),
  • rozliczanie inwentaryzacji.
 10. Praktyczne zasady kasacji środków trwałych i innych składników.
 11. Umorzenia i ulepszenia środków trwałych (w tym zestawów komputerowych).
 12. Nadzór nad majątkiem:
  • odpowiedzialność kierownika jednostki,
  • odpowiedzialność materialna pracowników (teoria i praktyka),
  • kontrola służbowa i wewnętrzna gospodarki majątkowej (bieżący nadzór i kontrola stanów ilościowych wyposażenia).
 13. Wynajmowanie i użyczanie pomieszczeń i mienia (przykładowe umowy, kalkulacje kosztów i in.).
 14. Dyscyplina finansów publicznych przy dokonywaniu zakupów, urządzeń, sprzętów i materiałów.

Całość w/w tematyki została zawarta w materiałach szkoleniowych, w tym na płycie CD.

Czas szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.