Dokumentacja

Oferujemy:
  1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych)

  2. Dokumentacja kancelaryjna (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna, jednolity rzeczowy wykaz akt)

  3. Dokumentacja kontroli zarządczej

  4. Inne regulaminy, instrukcje i procedury – opracowywanie regulaminów, instrukcji i innych procedur wewnętrznych z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danej jednostki. Przeprowadzamy również ocenę posiadanych aktów prawa wewnętrznego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

Ceny powyższych usług uzgadniane są indywidualnie w zależności od zakresów wykonywanych prac.