• 44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 1C/703

    Centrum Szkoleń i Doradztwa

  • nowator@nowator.edu.pl

    tel. (32) 331 48 08

Wprowadzone zmiany w SIO – 18.03.2019 r.

Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne Umożliwienie wyfiltrowania ucznia po jego identyfikatorze Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Umożliwienie zakończenia przypisania grupy uczniów do oddziału […]

Szkoła uczy (się) chronić dane

 Prowadząc rekrutację, szkoły i placówki oświatowe pozyskują wiele danych osobowych kandydatów. Dlatego ich przedstawiciele muszą pamiętać o dopełnieniu obowiązku informacyjnego, czyli poinformowaniu m.in. o tym kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będzie wykorzystywał zebrane dane – informuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa w kolejnym filmie edukacyjnym pt. „Szkoła uczy (się) chronić dane”. Prezes UODO przypomina, że […]

Koniec działania “starego SIO”

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019 r. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był ostatnim, w którym dane przekazywane były […]