System Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej powstał, aby pozyskiwać dane o uczniach, nauczycielach a także sprawach majątkowych placówek oświatowych (majątek, wydatki itp.).

Powyższe dane są niezbędne m.in. do sprawniejszego kontrolowania i usprawniania finansowania zadań oświatowych oraz podnoszenia jakości edukacji

System Informacji Oświatowej został uruchomiony w 2005 r. i bazuje na arkuszu excel
(w dalszym ciągu nieprzerwanie przekazuje się za jego pośrednictwem niezbędne dane dot. placówek oświatowych).

W kwietniu 2012 r. został uruchomiony tzw. „Nowy SIO” w formie aplikacji komputerowej. Od początku procesu modernizacji, aplikacja napotykała szereg problemów głównie natury technicznej i po wielu latach niezbyt udanych aktualizacji, działanie aplikacji zakończono, jednocześnie uruchamiając w dniu 24 lipca 2017 roku nowe „WEB SIO” jako aplikację internetową, znacznie zmieniając jej funkcjonalność.

Podstawowe usprawnienia to:

  • możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie,
  • dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu,
  • całkowita rezygnacja z panelu komunikacji,
  • nowy, bardziej intuicyjny wygląd aplikacji.

Aplikacja jest stale poszerzana i rozwijana, stąd funkcjonowanie „starego SIO” zostało wydłużone do końca 2018 roku (w związku ze zmianami w ustawy o Systemie Informacji Oświatowej). Oznacza to wydłużenie okresu dwutorowego funkcjonowania starego i nowego SIO. W tym okresie powinny zostać zarejestrowane oraz przesłane do systemu centralnego brakujące dane oraz wyeliminowane występujące błędy i niedociągnięcia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w związku z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej oferujemy:

W związku z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej oferujemy Państwu: