• 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 52

  Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych

 • nowator@nowator.edu.pl

  tel./fax (32) 331 48 08

System Informacji Oświatowej powstał, aby pozyskiwać dane o uczniach, nauczycielach a także sprawach majątkowych placówek oświatowych (majątek, wydatki itp.). Powyższe dane są niezbędne m.in. do sprawniejszego kontrolowania i usprawniania finansowania zadań oświatowych oraz podnoszenia jakości edukacji

W kwietniu 2012 r. został uruchomiony tzw. „Nowy SIO” w formie aplikacji komputerowej. Od początku procesu modernizacji, aplikacja napotykała szereg problemów głównie natury technicznej i po wielu latach niezbyt udanych aktualizacji, działanie aplikacji zakończono, jednocześnie uruchamiając w dniu 24 lipca 2017 roku nowe „WEB SIO” jako aplikację internetową, znacznie zmieniając jej funkcjonalność.

Podstawowe usprawnienia to:

 1. możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie,
 2. dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu,
 3. całkowita rezygnacja z panelu komunikacji,
 4. nowy, bardziej intuicyjny wygląd aplikacji.


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w związku z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej oferujemy:

W związku z modernizacją Systemu Informacji Oświatowej oferujemy Państwu:

 • Szkolenia z zakresu nowego SIO
 • Indywidualne przeszkolenie pracowników powiązane z konsultacją w zakresie prawidłowej obsługi nowego Systemu Informacji Oświatowej
 • Umowa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym SIO) w formie stałego abonamentu

 • OFERTA:

 • Specjalistyczne  kursy i szkolenia
 • Wydawanie branżowych publikacji
 • Konsulting i rozwiązywanie problemów z obsługą nowego Systemu Informacji Oświatowej
 • Opracowywanie dokumentacji:
  1. – polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
   – przetwarzania danych osobowych
   – kancelaryjnej
   – kontroli zarządczej
 • Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • Doradztwo i konsulting w zakresie realizowanych przez nas obszarów
 • Usługi projektowe z zakresu architektury i urbanistyki.
 •  


  Możliwy jest także kontakt telefoniczny, faksowy lub przy pomocy Państwa ulubionego programu pocztowego: